Egzamin mundurowych

8 stycznia 2020r. w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej przeprowadzony został egzamin certyfikowanych klas mundurowych podsumowujący nauczanie przedmiotu Edukacja wojskowa.Do egzaminu przystąpiły kończące naukę klasy trzecie i czwarte z Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku oraz z Zespól Szkół Rolniczych w Prudniku. Składał się on z dwóch etapów: ze sprawdzianu teoretycznego i sprawdzianu praktycznego.